Registration were temporarily suspended! Please check back later.

Preference Results

# Name Actions
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Sonuçları (Yedek Yerleştirme - 2021 - 2) Prefence Results
Universities accepting the OMU-YÖS examination as valid